Dansk Ilder Udstilling

Alle henvendelser omkring udstillingen skal ske på danskilderudstilling@live.dk og IKKE på ildertelefonen!

Generel Info

Beliggenhed og forhold

Udstillingen afholdes den 18 februar 2017 på Albertslund Stadion, Skallerne 14 2620 Albertslund.

Dommerne vil være:

Christina Steensbro Tipping (Danmark)

Masa Vilar Stupica (Danmark)

Nelli Elo (Finland)

Indtjekning åbner kl. 8.30.
Udstillingen er åben for gæster fra kl. 10.00, entréen er gratis.
Der er gode muligheder for parkering på adressen.

Vi gør opmærksom på at det IKKE er tilladt at røre ved andres ildere uden tilladelse fra ejerne, om man er gæst eller deltager, grundet smittefare ilderne imellem.

Hallen tillader IKKE at der medbringes egen mad og drikke. Dette kan købes i hallens cafeteria.

Vi sørger for borde og stole. Bure og lignende skal medbringes af udstillere. Løbegårde skal have en solid vandtæt bund, for at skåne gulvet i lokalerne. Alle har lov til at medbringe en løbegård på op til 2 meter i diameter. Ønsker man at medbringe mere end en løbegård, eller større løbegårde, er dette tilladt såfremt pladsen tillader det og selvfølgelig med hensyn til med-udstillere.

Skulle der under udstillingen mangle toiletpapir, håndsæbe, eller andet, så kontakt os, og vi vil løse problemet hurtigst muligt.

Priser og tilmelding
Tilmeldingen starter fredag d. 21.10.2016 kl. 20.00. Betalingen skal være os i hænde 14 dage efter tilmelding.
Sidste tilmeldingsfrist bliver d. 1/1-2017, hvis der stadig er pladser OG der vil være sidste betalingsfrist samme dag.

Vi gør opmærksom på at bedømmelsesmetoden er ændret på denne udstilling, læs mere under klasser og bedømmelsesmetode inden du tilmelder.

Prisen er 200 kr. for den første tilmeldte ilder
For ilder nr. 2 er prisen 150 kr.

1 ilder 200 kr.
2 ildere 350 kr.
3 ildere 500 kr.
4 ildere 650 kr. osv.

Tilmeldingen foregår ved at hente og udfylde dette Excel ark: tilmeldingsskabelon-2017  , som sendes som vedhæftet fil til danskilderudstilling@live.dk. Tilmeldinger modtaget før tilmeldingsstart kommer ikke med!

Handicap feltet skal kun udfyldes hvis du ønsker at stille ilderen i handicap. Har du problemer med at hente arket eller spørgsmål til udfyldelsen er du velkommen til at kontakte os både før og efter tilmeldingsstart. Læs punktet “klasser” længere nede her på siden, før udfyldelsen. Ønsker du en kommentar på dommerskemaet skrives den i e-mailen, ikke i skemaet. Læs punktet “kommentarer” længere nede.

Ønsker man pladser til dyr man endnu ikke har hjemme, angives det i mailen, og man udfylder så meget information som muligt i skemaet.

Efter tilmeldingen modtager du en e-mail vedr. betaling af deltagergebyret – der kan gå op til et døgn før du modtager denne, hvis ikke du har modtaget den efter et døgn derfra, så vær venlig at kontakte os på e-mail danskilderudstilling@live.dk

Ens pladser er ikke sikret før der er betalt, og efter betaling er tilmeldingen bindende. Det vil sige at pladserne er personlige og kan ikke sælges til andre, samt at pengene ikke returneres hvis de tilmeldte dyr alligevel ikke deltager. Penge gives kun retur i tilfælde af at den tilmeldte ilder afgår ved døden, hvilket er op til udstiller at kunne dokumentere hvis det skulle ønskes af arrangørerne. Husk at sørge for at dit navn fremgår på din indbetaling.

Deltagerkrav
Udstillingen er en kæledyrsudstilling, og derfor kan alle tamildere uanset herkomst deltage.

Kun optimalt vaccinerede ildere kan deltage og det er vigtigt at vaccinationspapirerne medbringes som dokumentation, ellers afvises ilderen i tjek in og får ikke lov at deltage eller opholde sig i hallen!
Ildere skal være fysisk og psykisk i stand til at klare en udstilling. Er de ikke det kan de afvises ved kontrol eller diskvalificeres af dommeren.

Drægtige og diegivende tæver er ikke velkomne på udstillingen. Dette er af hensyn til tæve og hvalpe. Tæver parret med en V-hob eller tæver der har fået en p-sprøjte eller er falsk drægtige grundet implantat er dog velkomne. Hvis dette er tilfældet med din tæve, kan du kontakte os, og den vil så få en kommentar på sit dommerskema, så den ikke mistænkes for at være drægtig.
Kan der ud fra ilderens fremtræden drages tvivl om hvorvidt den er syg eller lignende, kan det være en god idé at kontakte udstillingen på forhånd og eventuelt fremskaffe en dyrlægeerklæring på at dette ikke gør sig gældende. Se emnet om kommentarer.

Smittefare og forholdsregler
På udstillingen tages en række forbehold.
I dommerlokalet bliver der sprittet af imellem alle dyr og ilderne transporteres derind i transportkasser, for at de ikke skal bæres i hænderne af ilderbærere. Dette fjerner en smittekilde, men fjerner også risikoen for at ilderbærernes håndtering har indflydelse på bedømmelsen. Ilderen bæres ind i sin egen kasse, hvilket er det mest optimale, da den så ikke udsættes for fremmede bakterier. Ilderens kasse skal være neutral, det vil sige der må ikke stå noget på kassen, og denne må ikke have genkendelige billeder eller mønstre, logoer eller andet der kan sammenkæde ilder med ejer. Dette er for at kassernes fremtræden ikke skal kunne have indflydelse på bedømmelserne. Det er tilladt at have et lille neutralt tæppe eller håndklæde, eller en neutral hængekøje i kassen. Det er også tilladt at have en lille bakke i kassen eller en avis eller lignende i bunden.

Vi fraråder at man håndterer hinandens dyr på udstillingen eller at man lader sine dyr hilse på andres.

Af hensyn til hygiejne, må ilderne ikke færdes på gulvet indendørs. Udendørs luftning i sele foregår det på eget ansvar. Har man haft en ilder på et af bordene, skal det sprittes af efterfølgende.

Har din ilder været i kontakt med dyr med en smitsom sygdom, vil det være hensigtsmæssigt ikke at tilmelde den og dermed udgøre en smittefare for andre.
NB: Selv om vi tager alle de forholdsregler vi kan, er deltagelse og risiko for smitte på deltageres eget ansvar!

Vacciner
Det er et krav at alle ildere der deltager på udstillingen skal være vaccinerede mod hvalpesyge. Vi godtager som udgangspunkt kun vaccinerne Febrivac dist. og Purevax Ferret Distemper. Har din ilder andre vacciner fordi den kommer fra udlandet eller lignende, så kontakt os i god tid og spørg om det kan godtages. Den sidst givne vaccine må ikke være mere end et år gammel og såfremt ilderen vaccineres for første gang eller revaccineres efter mere end et år, skal vaccinen være givet senest 14 dage før udstillingen for at ilderen har nået at danne antistoffer. Hvalpe skal vaccineres som 8 og 11 uger eller efter den er blevet 10 uger.

Deltagere fra andre lande skal sørge for at deres dyr er vaccinerede mod rabies. Dette skal ske mindst 3 uger før indrejse i Danmark i henhold til dansk lovgivning.
Vi gør opmærksom på at det ifølge nyere regler i Danmark kun er tilladt at medbringe op til 5 ildere pr person, med mindre at man har en særlig importtilladelse. Hvis man rejser sammen er det dog tilladt at fordele antallet af dyrene ud på det antal personer der rejser, således at der er 5 dyr pr. person uanset hvem der ejer dem.

Klasser og bedømmelsesmetode
Vi har i år valgt en ny tilgang til klasseopdeling, som tager udgangspunkt i ilderens fødselsår, dog har vi valgt at angora stadig vil få egne klasser. Dette har vi valgt ud fra, at vi synes aldersforskellen har været for bred, og derfor har været en ulempe for de ældste dyr i klasserne. I samme åndedrag er det blevet besluttet, at forsøge at se mere på ildernes helhed og derfor ikke lægge så stor vægt på farve, som på sundhed og generel fremtoning. Typen vil selvfølgelig stadig blive taget i betragtning, og hver ilder vil blive dømt i forhold til dens egen standard. En lignende model er brugt i Finland, og vi håber at I vil være med til at afprøve den i Danmark.

Selvom ilderne inddeles i årgange i stedet for junior, senior og veteran, gælder de eksisterende champion kandidat regler som før, se under champion kandidat.

Prioriteringen til inddeling af klasser vil se således ud

Pelstype

Årgang

Farve

Køn

Kønslig status

Krav for at prioritere pelstype først er, at der kan laves egne klasser på minimum 5 ildere pr. klasse. Læs mere under pelstyper
Vi tager forbehold for at prioriteringen kan blive anderledes, hvis det giver bedre mening i forhold til inddeling af klasser.

Aldersinddeling
Alle ildere vil så vidt muligt dømmes mod ildere fra samme årgang. Inddelingen vil se således ud:

Årgang:
2016
2015
2014
2013
2012 osv.

Det kan blive nødvendigt at slå årgange sammen, hvis der ikke er nok ildere på en årgang til at opfylde kravet om min. 5 ildere i en klasse.

Farveinddeling
Vildtfarvet/standard (angiv lys, mellemfarvet eller mørk)
Pastel (angiv lys, mellemfarvet eller mørk)
Hvid (Albino og DEW, ildere i denne klasse må ikke have nogen farvede hår, DEW med farvede hår skal stille i Silver)
Silver
Sort
Andre Farver – (herunder chokolade. Hvis din ilder er chokolade, så noter det venligst)

Stiller ilderen i Andre Farver skal udstiller sende et vellignende foto til os på danskilderudstilling@live.dk. Aftegn klassificerer som udgangspunkt ikke til at ilderen stiller i andre farver, hvis ilderen har en klar definerbar grundfarve. Dog kan en ilder med udpræget roan komme i Andre Farver, og ildere der har aftegn der dækker en tredjedel eller mere af ilderens krop. Dette gælder ikke for silver, da roan og aftegn ofte hører med i farven. Er du i tvivl om din ilders farve, bedes du sende et vellignende billede, og vi vil hjælpe dig med at placere den.

Pelstyper
Almindelig pels eller Angora

Angoraer er langhårede ildere der mangler underuld. Alle ildere der ikke klassificerer sig til angora skal stille som ”almindelig pels”. Angora kan gives træk for næsefejl afhængigt af dommerne, men der trækkes ikke for manglende underuld.

Der bliver prioriteret at angora får egne klasser, hvilket gør, at der med stor sandsynlighed bliver slået flere årgange sammen i angoraklasserne, for at opnå kravet om antal ildere i en klasse.

Angora har sin egen BIV (bedste angora) og kan derfor ikke deltage i BIV farvevarianterne.

Kønslig status
Ilderens kønslige status vil fremgå på dommerskemaet og blive taget i betragtning.

De forskellige muligheder:

Viril (han)

Fertil (tæve)

Implantat

Kastreret

Steriliseret

V-hob

Ildere der har fået implantat skal kategoriseres som virile igen fra første gang de viser tegn på løb/brunst.

Handikapklasse
Handikapklassen er undtaget fra ovenstående kategorisering, og har sin egen BIV, bedste handicap. Ildere der stiller i denne klasse kan ikke kvalificere sig til øvrige BIV’er samt BIS og BIM.

Kun dyr med handikap der påvirker ilderens fysiske fremtræden, kan stille i handikapklassen. Tilmeldes et dyr i handicapklassen skal dyrets handicap beskrives i tilmeldingen. Dokumentation på handicap skal forevises, hvis vi beder om det.

Bemærk at knækkede og manglende tænder eller en lidt kort hale ikke kvalificerer til handicapklasse. Mangler ilderen over halvdelen af sin hale kan den dog godt komme i handicapklasse. Ligeledes vil døve ildere ikke kunne stille i handicap, men de vil kunne få en kommentar på sit skema, hvis ejeren ønsker det. I klassen vil dommerne se bort fra det pågældende handicap.

Vi gør opmærksom på at det er op til ejerne selv om de ønsker at stille et dyr der udfylder handicapkriterierne i normalklasse. Det vil dog ikke være mulig at få dommerne til at se bort fra handicappet, heller ikke med en dyrlægeerklæring, hvis det stiller i normalklasse.

Er du i tvivl om noget når du tilmelder din ilder, så spørg os og vi vil hjælpe med at placere dyret rigtigt. Som udgangspunkt lader vi ikke dyr skifte klasse på dagen, da dette kræver meget ekstra tid og arbejde, men er det os selv der har fejlplaceret ilderen, og vi gøres opmærksomme på dette inden eller i bedømmelsen, kan den få lov at skifte. Når ilderen først er bedømt, er det ikke muligt at ændre noget, uanset hvor fejlen ligger.

Kommentarer
Såfremt en ilder har symptomer på sygdom, der er velbehandlet, men kan give tvivl om, hvorvidt ilderen er i stand til at deltage eller det sikkerhedsmæssigt for ilderen er nødvendigt, kan der gives en kommentar om dette, såfremt der vises dokumentation fra dyrlæge. Ud over dette kan der IKKE gives kommentarer på dommerskemaerne.

Præmiering i klasserne
Det tilstræbes at der er 5 eller flere ildere i alle klasser. Når sammenlægninger virker urimelige, kan det dog blive aktuelt at lave klasser ned til 3 dyr. Når vi er nødsaget til at lægge klasser sammen, vil vi forsøge at gøre det så hensigtsmæssigt som muligt, på en måde hvor der ikke bliver for stor forskel på ildere i hver klasse.
Ildere i klassen/klasserne risikere at blive slået sammen på tværs af årgangene.

Klasserne præmieres således:

4 dyr – 1. præmie
5 dyr – 1. og 2. præmie
6-10 dyr – 1., 2. og 3. præmie
11-15 dyr – 1., 2.,3 og 4. præmie
16 dyr og opefter – 1., 2., 3.,4. og 5. præmie

Ud over dette præmieres

Bedst i show (BIS) – Bedst i modsat køn (BIM)
Bedste (BIV): vildtfarvet (evt. mørk og lys), pastel, Albino, silver, sort, andre farver (evt. chokolade), angora, junior, senior, veteran, handicap og hver dommer udvælger en dommerfavorit.

For at der kan uddeles en bedste farvevariant, skal der minimum være 5 ildere på dagen af den pågældende farve, som ikke er angora.
Alders varianterne uddeles efter de gamle regler for at bibeholde muligheden for championcertifikat, så årgangene på udstillingen i 2017 vil således svare til

Junior = årgang 2016

Senior = årgang 2013-2015

Veteran = årgang 2012>

Championat
Da udstillingen vil være en godkendt europæisk udstilling, er det muligt at opstille sin ilder til championkandidat, såfremt den opfylder visse krav. Det er gratis at indstille ilderen, og tilmeldingen skal være os i hænde inden deadline for tilmelding af dyr. Skriv en mail til os omkring pågældende ilder og hvilke kvalifikationer den har. Dokumentation for at ilderens placeringer er korrekte skal forevises på forlangende, men som udgangspunkt er det ejers eget ansvar at dette er korrekt.

Følgende krav gælder:

Junior
1. Ilderen skal have opnået minimum én første plads på en *godkendt ilderudstilling i Europa.

2. Ilderen skal have opnået minimum 1 stk. Best In Show, Bedst I Modsatte Køn eller Bedste Junior på en *godkendt ilderudstilling i Europa.

3. Ilderen skal opnå en placering blandt de 3 højeste points blandt junior-ilderne ved den pågældende dommer, på Dansk Ilder Udstilling 2017, for at ilderen kan få et certifikat.

Senior
1. Ilderen skal have opnået minimum tre første pladser på en *godkendt ilderudstilling i Europa i løbet af de sidste to år inden Dansk Ilder Udstilling 2017.

2. Ilderen skal have opnået minimum én Best In Show eller Bedst i Modsatte Køn på en godkendt ilderudstilling i Europa i løbet af de sidste 2 år inden Dansk Ilder Udstilling 2017, evt. to BIS og/eller BIM i løbet af de sidste 3 år inden Dansk Ilder Udstilling 2017 eller en bedste senior i løbet af de sidste 12 måneder inden Dansk Ilder Udstilling 2017.

3. Ilderen skal opnå en placering blandt de 6 højeste points blandt senior-ilderne, ved den pågældende dommer, på Dansk Ilder Udstilling 2017, for at ilderen kan få et certifikat.

Veteran
1. Ilderen skal have opnået minimum fire stk. første, anden og/eller tredje pladser på *godkendte ilderudstillinger i Europa siden ilderen fyldte et år. Minimum to af disse skal være opnået i løbet af de sidste 2 år inden Dansk Ilder Udstilling 2017.

2. Ilderen skal have opnået minimum ét stk. Best In Show eller Bedst I Modsat Køn på *godkendte ilderudstillinger i Europa i løbet af de sidste to år inden Dansk Ilder Udstilling 2017, evt. 2 stykker BIS og/eller BIM i løbet af de sidste tre år inden Dansk Ilder Udstilling 2017. Ilderen kan også evt. have opnået minimum 1 stk. Bedste Veteran indenfor de sidste 12 måneder inden Dansk Ilder Udstilling 2017 på en *godkendt ilderudstillinger i Europa.

3. Skal opnå placering blandt de 3 bedste veteran-ildere hos den pågældende dommer, på Dansk Ilder Udstilling 2017 for at den skal få certifikatet.

*Godkendt udstilling i Europa betyder:

At det er en åben udstilling (ikke kun for specifikke personer eller grupper) og at der har været minimum 50 tilmeldte ildere på udstillingen.

Handicap Diplom
På dansk ilder udstilling ønsker vi at give de handicappede ildere mulighed for at opnå et Handicap Diplom, da disse ildere ikke har mulighed for at blive champion. Dette gælder KUN ildere der stiller i handicapklassen. Det gælder for handicappede i alle aldre, at enhver BIV kan erstatte ”bedste handicap” i kriterierne. Ligeledes kan BIS og BIM erstatte ”Bedste Handicap” i kriterierne. Dette er for at tage hensyn til, at nogle ildere er blevet handicappede senere i livet.

Handicap Junior
1. Skal have opnået minimum en førsteplads på en godkendt europæisk ilderudstilling.
2. Skal have opnået minimum en bedste handicap på en godkendt europæisk ilderudstilling.
3. Skal på pågældende Dansk Ilder Udstilling modtage den højeste pointsum blandt handicappede ildere.

Handicap Senior
1. Skal have opnået minimum tre førstepladser i løbet af de sidste to år, på godkendte europæiske ilderudstillinger.
2. Skal have opnået minimum en bedste handicap indenfor de sidste to år, på en godkendt europæisk ilderudstilling.
3. Skal på pågældende Dansk Ilder Udstilling være imellem de to handicappede ildere, med den højeste pointsum.

Handicap Veteran
1. Skal have opnået minimum fire første-, anden-, og/eller tredjepladser siden den fyldte et år, på godkendte europæiske ilderudstillinger. Mindst to af disse placeringer skal være opnået i løbet af de sidste to år.
2. Skal have opnået minimum to bedste handicap og/eller bedste veteran indenfor de sidste tre år, eller en af disse indenfor det sidste år.
3. Skal på pågældende Dansk Ilder Udstilling være imellem de to handicappede ildere, med den højeste pointsum.

BEMÆRK: Handicap Diplom er ikke det samme som et Champion Certifikat, men udelukkende en mulighed Dansk Ilder Udstilling ønsker at give handicappede for at opnå en anerkendelse som en god handicap, når de har opnået flere placeringer.

Dommere
Dommerne vil ikke kunne dømme dyr fra eget opdræt, så skulle du have en ilder fra en af dommerne, så kontakt os, og vi vil sørge for, at denne dommer ikke får indflydelse på bedømmelsen.

Vi forbeholder os retten til at ændre dommerne, hvis disse skulle melde afbud, eller det af anden grund skulle blive nødvendigt. Såfremt der ikke er nok tilmeldte, kan vi være nødsagede til, at vælge en af dommerne fra eller tilføje en ekstra dommer, hvis vi kan åbne op for flere ildere end først antaget.
Dommerne har retten til at diskvalificere dyr der bider. De fleste dommere tolererer et enkelt bid, men det er i sidste ende op til den enkelte dommer at sætte grænsen. Ligeledes har dommerne ret til at diskvalificere dyr der tydeligvis er syge eller drægtige.

Dommerne har ikke lov til at tage nakketag på ilderen, dette er de informeret om på forhånd, og sekretærerne vil ligeledes være informerede for at sikre, at dette overholdes.

Konkurrencer på dagen
Bedste bur/løbegård
Ønsker man at deltage i konkurrencen om det bedst pyntede bur, hentes et nummer i DIF standen inden kl. 12.00. Det er muligt at deltage med flere bure pr. udstiller og løbegårde kan også deltage. Vinderen kåres ved afstemning, og alle deltagere får en stemmeseddel når de tjekker ind.

Bedste Foto
Ønsker man at tilmelde sig fotokonkurrencen skal man aflevere sit billede senest kl.12 i DIF standen. Hver udstiller må kun deltage med et enkelt foto, hvor man selv er fotografen og som ikke må være synligt manipuleret med. Der skal være minimum en ilder på billedet som er ens egen og billedet må ikke afleveres i ramme. Vinderen kåres ved afstemning, og alle deltagere får en stemmeseddel når de tjekker ind. Billedet må max være a4 størrelse.

Bedste Børnetegning
For at deltage i konkurrencen skal barnet være 14 år eller derunder, og tegningen afleveres i DIF standen senest kl. 15. Papir og farver kan hentes i DIF standen. Vinderen kåres af arrangørerne og præmien kan evt. tilsendes.

Lotteriet
På dagen vil der være et stort lotteri, hvor lodderne kan købes under bedømmelserne i DIF standen. Lotteriet udtrækkes efter bedømmelserne. Overskuddet fra lotteriet går til næste års udstilling.

Ærespriser
– Æresprisen skal være relevant for en væsentlig del af deltagerne (dvs. at det f.eks. er tilladt at give en pris til en bestemt aldersgruppe, køn, farve, adfærd og lignende men ikke til en forudbestemt person eller ilder, hvor andre ikke har haft muligheden). Kontakt os, hvis du ønsker at uddele en ærespris.

Sponsorat
Vi modtager meget gerne sponsorater i form af præmier til vores lotteri, præmierne i klasserne eller pengegaver. Er du interesseret i at støtte udstillingen, så kontakt os på danskilderudstilling@live.dk – Vi siger tak til sponsorer ved at bringe reklame i kataloget samt på vores hjemmeside og facebook side.
Sponsoraterne er med til at holde udstillingen oppe, og alle sponsorater modtages med tak.

Det vil i år være muligt at sponsorerer de forskellige årgange. Skulle der være nok ildere til at dele en årgang i køn, vil der være mulighed for at sponsorer en bestemt årgang og køn f.eks. hanner årgang 2015. Et sponsorat koster 80kr. pr. klasse. Man vil som tak få sit navn/opdrætternavn stående som sponser for den klasse man ønsker at sponsorerer og det vil blive nævnt under præmieoverrækkelsen.

Stande og annoncer
Er du eller din virksomhed interesseret i at have en stand på udstillingen, så er det muligt at købe standplads til 200 kr. pr. stand eller sponsorat for tilsvarende– Skriv en mail på danskilderudstilling@live.dk, om hvad du vil sælge fra din bod.

Det er også muligt at købe annonceplads for sit opdræt i vores katalog – 300 kr. for en side og 150 kr. for ½ side. Kontakt os med hvad du ønsker.
Kataloget vil blive trykt i farve og foræret til alle deltagere.

Burkammerat
Det er tilladt at medbringe en burkammerat på udstillingen pr. udstiller – men der stilles de samme krav til denne ilder som til deltagende ildere. Den skal være sund, rask og optimalt vaccineret, og bliver tjekket ind sammen med de deltagende ildere. Vi skal informeres på forhånd på mail, ellers vil ilderen blive afvist. Det er gratis at medbringe en burkammerat.